Nápady pro BřeclavSeznam nápadů

Hřiště ve vnitroblocích Na Valtické

místo: Sídliště Na Valtické | přidáno: 08. 06. 2022 | počet fotografií: 0

Vybudování malých hracích ploch pro děti ve vnitroblocích Na Valtické. Do každého vnitrobloku naistalovat herní prvky pro děti, udržovat stav pískovišť. Například podle vzoru hřiští ve vnitroblocích na ulici Slovácká v centru. Děti, tak budou moci trávit čas venku na čerstvém vzduchu, pod dohledem svých rodičů.

» více

» více

Jesle pro děti

místo: Břeclav - město | přidáno: 08. 06. 2022 | počet fotografií: 0

Zřízení státních jeslí nebo dětské skupiny dotované městem, tak aby se mohly maminky vracet do práce. Momentálně je v Břeclavi pouze jedna dětská skupina, která přijímá děti mladší 2 let a to v Charvátské Nové Vsi. Nová dětská skupina by byla zřízena v centru města, za přijatelnou cenu pro rodičemalých dětí.

» více

» více

Dětské hřiště s vodními prvky

místo: Celá Břeclav | přidáno: 08. 06. 2022 | počet fotografií: 5

Vybudování dětského hřiště s vodními prvky, které bude sloužit jako zábava a zároveň osvěžení pro všechny děti v horkých dnech. Bude vybudováno mlhoviště, vodní stříkací sprcha, koutek s vodními mlýnky, stavidly atd. Děti budou moci hřiště využívat i v chladnějších měsících, ovšem bez zapnuté vody. Ráda bych toto hřiště umístila na největší sídliště Na Valtické, kde je velká koncentrace děti. Popřípadě i na jiné místo ve městě(areál pod zámkem)

» více

» více

Nedostate školek

místo: Celá Břeclav | přidáno: 31. 05. 2017 | počet fotografií: 0

Jako mnoho rodičů tříletých dětí jsme i my řešily nástup do mateřské školky. Přihlášku jsme si podali do tří mateřských školek- U Spalavu, na Hřbotovní ve Staré Břeclavi a na Slováckou- Břetislavovu. Dcerka je narozena 5.6.2014 a na žádnou ze školek nebyla přijata. Se změnou školského zákona, která ukládá povinnost navštěvovat Mš pro pětileté děti a zavádí spádovost nastala situace, že není dostatek míst ve školkách. Dle mého názoru město tyto změny podcenilo, nepřipravilo se na ně a nezjistilo,

» více

» více

Parkování na ulici Hájová

místo: Poštorná | přidáno: 02. 03. 2017 | počet fotografií: 0

V současné době je povoleno parkování po levé části ul. Hájová směrem do centra Břeclavi - velmi komplikované je to pro bezpečnost vozidel vjíždějících s přilehlých ulic. Přitom se nabízí možnost parkování po pravé straně, kde je nevyužitý travní pruh.

» více

» více

Venkovní hřiště u ZŠ Na Valtické

místo: Sídliště Na Valtické | přidáno: 02. 03. 2017 | počet fotografií: 0

Poštorná a CH. N. Ves jakoby nepatřily do Břeclavi. Pro sídlištní aglomeraci a potřeby lepšího trávení voleného času dětí a mládeže by bylo zapotřebí vybudovat slušná venkovní hřiště podobná jako u ZŠ Slovácká, ale aby se dalo využívat i veřejností např. i o víkendech (bohužel Slovácká většinou zeje prázdnotou). např. hřiště na volejbal, košíkovou, malou kopanou, plážák apod. MND již před několika lety měly ochotu se na tomto podílet.

» více

» více

Cesti pres pole ze sídliště Na Valt'ické do Xarvatské.

místo: Sídliště Na Valtické | přidáno: 09. 03. 2016 | počet fotografií: 0

Já šel pres pole ze sídliště Na Valt'ické do Xarvatské. Bilo to poorané a cesti sice už bili višlapané, ale hodn'e hrbolaté a na n'ix kaluže. Ešt'e že tam nen'í lepkavé blato. Dobré bi bilo, gdi bi mn'esto se dohodlo s majitelem pozemku a zaplat'ilo mu za úpravu cest a zn'ičenou úrodu. Ešt'e víc dobré bi bilo pozemek pod cestama vikoupit a ud'elat je zpevn'ené. Já to navrhoval na zastupitelstvu už asi pred 5 rokama.

» více

» více

CESTA OD FINANC'N'I'HO U'RADU K LIDLU.

místo: Břeclav - město | přidáno: 26. 02. 2016 | počet fotografií: 0

ZKRATKA KOLEM EURO DOMU ZA PEKA'RNOU JE BLA'T'IVA', S'PATN'E OSVJETLENA', XODN'I'K KONC'I' SXODEM.

» více

» více

U'PRAVA CHODN'I'KU U KORUNY - ZASTA'VKA BUSU.

místo: Břeclav - město | přidáno: 26. 02. 2016 | počet fotografií: 0

TVAR XODNÍKU JE TAKOVI', Z'E BUS K N'EMU NEMU'ZE ZAJET PROSTREDNI'MA A ZADN'I'MA DVERMA. PRO STARS'I' LID'I A MAMKI S KOC'A'RKAMA TO NEJE MOC POHODLNE'. MOZ'NA' JE TAKOVI' PROBLE'M I NA JINI'X ZASTA'VKA'X.

» více

» více

Cukrovar a pozemek na Národních hrdinů

místo: Břeclav - město | přidáno: 17. 01. 2016 | počet fotografií: 0

Zdravím, včera jsem se procházel centrem města a už dlouho mi leží v mysli, co by se v budoucnu mohlo stát a dít s cukrovarem a jednou travnatou plochou přímo uprostřed centra. Nejdříve cukrovar - spíše je těžké pochopit, proč za ta léta město Břeclav nevypsalo architektonickou soutěž na opravu areálu dnešních tržnic, který skýtá neuvěřitelné možnosti pro volný čas, sport, kulturu i techniku zároveň. Já osobně bych areál viděl jako pojetí výstaviště, k čemuž by byla vhodná jedna z krásných budov

» více

» více

Instalace zpomalovacích retardérů na ulici Havlíčkova

místo: Poštorná | přidáno: 16. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Instalace zpomalovacích retardérů v místě spojovací uličky mezi Záhumní a Hlavní ulicí přinese mj. tyto výhody: * zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu (kolize cyklistů vyjíždějících z uličky) * prevence nedodržování povolené rychlosti v ulici Záhumní * zvýšení bezpečnosti chodců (směřujících na/z autobusové zastávky)

» více

» více

Úprava mostu u cukrovaru pro obousměrnou jízdu cyklistů

místo: Stará Břeclav | přidáno: 15. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Rozšíření stávajícího chodníku (nebo event.lávka těsně u mostu) na straně u splavu pro sdružený prostor pro chodce a cyklisty v obou směrech s úpravou nájezdů tak, aby bylo možné přejet most bez potřeby vjezdu do křižovatky.

» více

» více

Bankomat Na Valtické

místo: Sídliště Na Valtické | přidáno: 15. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Vybudování bankomatu na sídlišti Na Valtické

» více

» více

vyřešení zasekaného centra?

místo: Břeclav - město | přidáno: 07. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Od křižovatky ul. 1. máje a Dyjová rozšířit silnici, udělat 2 pruhy do centra, spojit cyklostezku s chodníkem, z náměstí TGM udělat "velký kruháč", udělat z ul. 17. listopadu jednosměrku o 2 pruzích ve směru k mostu, dále 2 proudá jednosměrka po ul. Sovadinova a ústilo by to velkým kruháčem na ul. Lidická. Dále ven z města 2 pruhy až po tesco.Druhý směr od Tesca po ul. Lidická by byl 1 pruh, který by se rozšířil na 2 pruhy jednosměrky hned za "novým kruháčem" před mostem, dále po ul. Nár. Hrdinů

» více

» více

Kruhový objezd - Tesco

místo: Stará Břeclav | přidáno: 07. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Kruhový objezd u Tesca je moc malý a kapacitně nedostačující, zejména v dopravní špičce, chtělo by to zvýšit jeho kapacitu...

» více

» více

parkování

místo: Stará Břeclav | přidáno: 07. 12. 2015 | počet fotografií: 0

Toto parkoviště je vybudováno na černo a svou kapacitou nestačí. Využívají jej jak obyvatelé přilehlých domů, tak návštěvníci domova důchodců, který je naproti přes ulici. Bylo by potřeba vybudovat u ul. Olbrachtova parkoviště tak jako u ul. Vančurova a parkoviště u ul. Na Pěšině zlegalizovat a rozšířit.

» více

» více

Na Šilingrově ulici a nábřeží Komenského postavit most .

místo: Břeclav - město | přidáno: 29. 08. 2015 | počet fotografií: 0

Postavením mostu dojde k odlehčení dopravy v celém městě.

» více

» více

Zlepšit stav vody ve fontánách

místo: Břeclav - město | přidáno: 25. 06. 2015 | počet fotografií: 0

Když jde člověk v Břeclavi kolem fontán, místo osvěžení se mu většinou udělá nevolno. Turisté musí být při průchodu parkem štěstím bez sebe :). Zlepšení pravidelným použitím bazénové chemie, příp. častější výměnou vody by nestálo moc a fontány by konečně mohly sloužit svému účelu. Takto jsou spíše odpudivé.

» více

» více

Hlavní pošta

místo: Břeclav - město | přidáno: 06. 04. 2015 | počet fotografií: 0

Bylo by možné, aby se pro návštěvníky hlavní pošty zřídilo parkoviště na místě bývalé Mototechny? Nyní je zde nevyužitý prostor.

» více

» více

Ulice Bratislavská

místo: Břeclav - město | přidáno: 06. 04. 2015 | počet fotografií: 0

Bylo by vhodné vyměnit okraje silnice ze současných bílých čtverců za hladký povrch, neboť nyní jsou cyklisté nuceni jet místo při okraji silnice, dále ve vozovce...

» více

» více

Odlehčovací silnice

místo: Stará Břeclav | přidáno: 19. 11. 2014 | počet fotografií: 0

Doprava v Břeclavi je už tak špatná, že nebývá ucpaná pouze Poštorná a silnice mezi kostely, ale také Lidická. Přitom existuje asfaltka ze Stromořadní k OTISu, odtud vede asfalt- panelka podél trati a napojuje se za Břeclaví na 55. A to buď od ZD nebo díky několika již existujícícm podjezdům trati i ze strany od dálnice. Žádné mosty, či složité novo plánování. Jen zkvalitnit současnou komunikaci, která je prý stejně na městě vedená jako náhradní trasa... Zásobování OTISu, Moravia Pressu, hlavní

» více

» více

Kontejnery na recyklovatelný odpad

místo: Břeclav - město | přidáno: 19. 11. 2014 | počet fotografií: 0

Přestěhovali jsme se z Poštorné (dílů) do centra Břeclavi. Zvyklí na to, že kdykoliv jdu na autobus, vezmu tašku s papírem/ sklem/ plasty a po cestě mám kontejner. Vy víte o nějakém místě kde jsou tyto koše v okolí centra (od zámku poTržnici a KD)?

» více

» více

Mimoúrovňové křížení cyklostezek a silničních komunikací

místo: Celá Břeclav | přidáno: 08. 10. 2014 | počet fotografií: 0

Přestože je ve městě a okolí nataženo množství cyklopruhů a objevilo se i několik cyklostezek, které vždy končí křížením se silnicí. Člověk tak často z důvodu rychlosti volí raději silnici. Městu by prospěla hustější síť cyklostezek v intraviánu a spojení cyklostezkami s městskými částmi a obcemi (již popsáno v jiných nápadech) využívající mimoúrovňové křížení se silničními komunikacemi, aby odpadla nutnost častého přecházení frekventovaných ulic. Prospělo by to bezpečnosti, plynulosti do

» více

» více

Sběrné ulice

místo: Stará Břeclav | přidáno: 03. 10. 2014 | počet fotografií: 0

Plynulost dopravy na hlavním tahu přes Břeclav by šla řešit i vytvořením systému paralelních sběrných ulic, čímž by se omezil počet křižovatek na I/55 a tím i počet možných míst kolize, taky by tím ubylo nutných kruhových objezdů. Případně omezit odbočování do některých ulic tak aby nedocházelo ke křížení protějšího směru. Řekněme že by se uzavření napojení týkalo ulic: Jana Moláka, Přibylova, Písníky, U Padělku, Seniorů, Mendlova, Jaselská, Kapitána Jaroše, Mánesova. Na křožovatce Na Kopci,

» více

» více

Expozice poštovní přepravy v historickém poštovním vagonu

místo: Břeclav - město | přidáno: 02. 10. 2014 | počet fotografií: 1

Poštovní vůz F, typ Rybák - první výrobní serie, rok výroby 1949, výr.č. 6878 Poštovní vůz typu Rybák - r.v. 1949. Vůz byl vyroben v červnu 1949 v podniku Tatra, n. p. Kolín pod číslem 6878 a byl přidělen k domovské stanici Praha-Těšnov, kde setrval až do r. 1967, dojezdil pod domovskou stanicí Praha-Střed, vyřazen v roce byl 1993. 31.3.2014 byl vůz rozhodnutím ministerstva kultury prohlášen movitou kulturní památkou a byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek. Nyní je z něj břeclavá

» více

» více

Pokuta za neuklizení výkalů po pejskovi

místo: Celá Břeclav | přidáno: 24. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Vyhláškou města dát pravomoc strážníkovi pokutovat kohokoliv, kdo neuklidí výkaly po svém psovi na veřejných plochách. Za vybrané peníze pak udržovat zeleň v parku a ve městě.

» více

» více

Lávka přes mlýnský náhon

místo: Břeclav - město | přidáno: 22. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Mezi novými byty za Lidlem a ul. Růžičkova. Aneb do obchoďáku, na fotbal a pod zámek pěšky. Pomohla by provázat odtrženou samotu "centra" tří obchoďáků se zástavbou na Dubiči.

» více

» více

Areál pod zámkem a kemp

místo: Břeclav - město | přidáno: 22. 09. 2014 | počet fotografií: 0

V Břeclavi je minimum udržované, klidné, bezproblémové zeleně k odpočinku. Co takhle vytvořit v Břeclavi ZOOpark, podobně jako je tomu ve Vyškově, Hodoníně? Právě Vyškov krásně dokresluje, že tyto projekty mají budoucnost. Na malé ploše naše původní zvířata, která dnes má již málokteré z městských dětí možnost vidět u "babičky na dvorku". Zároveň vlastní život takovéto veřejné městské farmy nabízí možnost veřejné zabijačky, husích hodů, a jiných vyžití v vlastní produkce ZOOparku. Výtěžek ze vst

» více

» více

Lávka před řeku Dyji u "špice"

místo: Stará Břeclav | přidáno: 21. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Přibližně proti ulici Zahradní vybudovat lávku přes řeku přístupnou pro pěší a cyklisty. Spojila by Starou Břeclav s Kančí oborou a také s Poštornou a Charvatskou mimo dopravně přetížené komunikace. Lávka by se stala součástí cyklistických tras jako nezbytná spojnice pro místní cyklodopravu.

» více

» více

Sjezd z Videnskeho mostu

místo: Břeclav - město | přidáno: 20. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Misto trech schodu z Videnskeho mostu bych radeji sjezd, jaky je na druhe strane. Pro kocar i kolo praktictejsi.

» více

» více

Zanedbaná budova Kina Koruna

místo: Břeclav - město | přidáno: 19. 09. 2014 | počet fotografií: 6

Kino v Břeclavi je budova, která je totálně zanedbaná, špinavá a oprejskaná. Prostor před kinem a okolo něj je rovněž nehezký a nedůstojný náměstí - středu okresního města. Pódium směrem na náměstí - á la lidová tvořivost, volá po mladém architektovi. Chtělo by to opravit a zútulnit.

» více

» více

Cyklostezka z přilehlých obcí do Břeclavi po hrázi Dyje

místo: Celá Břeclav | přidáno: 19. 09. 2014 | počet fotografií: 1

Zasadit se o vybudování páteřní cyklostezky, po které se turisté i obyvatelé přilehlých obcí bezpečně dostanou do Břeclavi za povinnostmi i zábavou bez ohrožení automobilovou dopravou na frekventovaných silnicích. Může vést až do středu města po hrázi Dyje od Ladné a Lednice i Podivína a dále po hrázi Trkmanky od Rakvic, Velkých Pavlovic, Bořetic, Kobylí a dalších obcí na trase toku. Tento bezpečný spoj by mohl pomoct i přetížené dopravě ve městě, kdy se někteří jedinci můžou rozhodnout nechat a

» více

» více

Inline trasa

místo: Poštorná | přidáno: 18. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Vybudování veřejné inline stezky s kvalitním povrchem. Například na hrázi Staré Dyje, ve stylu inline a cyklo stezky jako je v Brně, která vede z centra města k obchodnímu centru Olympia.

» více

» více

Zákaz zastavení u nádraží ČD

místo: Břeclav - město | přidáno: 18. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Vyřešit možnost stání před hlavním nádražím. Momentálně je všude zákaz zastavení, a tam kde není, tak ony místa ve slepé uličce před vchodem okupují taxikáři (mají tam vyhrazené stání a další auto maximálně dvě se tam jen s těží vymotají). Problém je parkoviště, které je zdarma jen 5 minut a to je málo. Každý den vídávám městskou policii, jak pokutuje všechny, kteří zastaví na zákazu zastavení. Mají vyhlídnuté časy příjezdů EuroCity vlaků a spojů, které často přijíždí nacpané studenty a rodiče n

» více

» více

Zámek, kemp, zimní stadion

místo: Břeclav - město | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Kompletní revitalizace celého prostoru zimního stadionu, břeclavského zámku, bývalého autokempu a jeho přepracování. Možnost umístění komunikací pro bruslaře, vytvoření oddechového parku blízko centra Břeclavi v návaznosti na relax Green park včetně obchodů, občerstvení. Obnova zeleně.

» více

» více

Úprava komunikace

místo: Břeclav - město | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Nutnost rozšíření komunikace pro plnohodnotný a bezpečný pohyb cyklistů - současná šířka komunikace nevyhovuje. Současně s rozšířením oprava komunikací pro pěší.

» více

» více

Komunikace pro pěší

místo: Stará Břeclav | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Nutnost vybudování plnohodnotné komunikace pro pěší k OD Tesco Břeclav.

» více

» více

Prostor okolo kostela, radnice, napojení na nádraží ČD

místo: Břeclav - město | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Kompletní úprava a oprava veřejného prostoru včetně úpravy dopravní situace. Současný stav, kdy je hlavní tepna 17. listopadu rozdělena kostelem na dva směry, z kterých se dá odbočit jak vlevo tak i doprava dle mě zcela nevyhovující. Možná pouvažovat o zrušení jedné dopravní větvě (u radnice) a ponechání a posílení větve u koruny s provedením kruhového objezdu u budovy pojišťovny s tím, že by se propojil veřejný prostor okolo kostela s veřejným prostorem u radnice a došlo by k vytvoření jednoho

» více

» více

Hlavní pošta a její okolí

místo: Břeclav - město | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Je třeba vyřešit kompletní prostor okolo hlavní pošty (oprava chodníků, zeleně) spolu s vyřešením dopravní situace v místě - především vyřešení problému odstavných ploch v blízkém okolí a jejich napojení na hlavní komunikaci včetně vyřešení zásobování Hlavní Pošty - současný stav, kdy nákladní auta zablokují křižovatku aby nacouvali k poště přes parkoviště pro 5 návštěvníků je zoufalá.

» více

» více

Legální stěna

místo: Stará Břeclav | přidáno: 17. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Špinavá, nudná, cihlová stěna, tak proč ji nevyužít po domluvě s majitelem k legální tvorbě graffiti, či na jednorázovou akci s pozvanými umělci a trochu přibarvit příjezdovou cestu do našeho města.

» více

» více

Oprava chodníku mezi Poštornou a Břeclaví

místo: Poštorná | přidáno: 16. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Myslím si, že by si jeden z nejpoužívanějších chodníků v Břeclavi zasloužil konečně opravu. Nejen, že se po něm za deště nedá pořádně projít kvůli četným dírám a prohlubním v jeho povrchu, ale navíc také pochybuji, že je vhodný pro vozíčkáře. V minulých letech se opravovalo mnoho chodníků v Břeclavi, tak proč ne tento?

» více

» více

Zámecký mlýn

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 1

Mám za to, že by se měla také řešit otázka Zámeckého mlýna a jeho blízkého okolí. Pouze chátrá a shromažďují se zde feťáci a bezdomovci. Předpokládám, že případné využití opraveného areálu může fungovat mnoha lepšími způsoby, například jako galerie, muzeum, ubytování, obchody atd.

» více

» více

Pavilon miniatur přeměnit na farmářské tržiště

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Zde by mohli drobní zemědělci prodávat svoje produkty. Klidně denně.

» více

» více

Přemístění informačního centra

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

"Íčko" by mělo být poblíž nádraží. Ne-li hned naproti. Většina turistů k nám přijíždí po železnici. TIC zapadlé v Lichtenštejnském domě nemá smysl.

» více

» více

Návaznost MHD na vlaky

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Už se Vám taky stalo, že jste přijeli vlakem do Břeclavi a nečekal na Vás žádný autobus? Tahle věc je zcela žádoucí.

» více

» více

Sportovní a kulturní hala

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

S tržnicí by se mělo něco dělat. Je škoda, že jenom chátrá. V Břeclavi chybí pořádná sportovní hala, kde by člověk mohl strávit celý den. Lokača není hala, ale větší tělocvična.

» více

» více

Veřejná běžecká trať

místo: Sídliště Na Valtické | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Vybudování veřejné běžecké trati, včetně přehledně vyznačené kilometráže a okruhů různé délky.

» více

» více

Vybudování asfaltové cyklostezky Ch.N Ves - centrum Břeclavi

místo: Charvátská Nová Ves | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Spousta cyklistů by mohla být ušetřena věčně zacpané komunikaci z Poštorné do centra

» více

» více

Zrušení zákazu vstupu na trávník v parku

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Tento veřejný prostor by měl sloužit k odpočinku celý. Ve světě je zcela běžné, že si jdou lidé lehnout do parku na deku.

» více

» více

Opravit vozovku Na zahradách

místo: Celá Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Tato silnice je už dlouho téměř nesjízdná. Proslýchá se, že by oprava byla moc nákladná z toho důvodů, že by se musela opravit i kanalizace pod vozovkou. Věc přístupu nebo opravdu neřešitelné?

» více

» více

Venkovní posilovna na Pastvisku

místo: Stará Břeclav | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Proč nerozšířit tento jediný veřejný sportovní prostor o venkovní posilovnu jakou mají třeba v Mikulově?

» více

» více

Zákaz stání

místo: Poštorná | přidáno: 10. 09. 2014 | počet fotografií: 0

U výjezdu z vedlejší ulice Dyjová na Juliana Fučíka běžně stojí auta prakticky až v křižovatce tak, že je prakticky nemožné bezpečně vyjet. Zákaz stání v okruhu pěti metrů kolem křižovatky nikdy nerespektuje a policisté nepokutují. Navrhuji značku Zákaz zastavení v okolí křižovatky. Tu by snad řidiči respektovat mohli.

» více

» více

Kruhový objezd u kostela v Poštorné

místo: Poštorná | přidáno: 09. 09. 2014 | počet fotografií: 0

Město si před časem nechalo zpracovat odbornou studii, která měla za úkol zhodnotit stav dopravní situace ve městě a navrhnout řešení. Přestože autoři dokumentu navrhují u kostela v Poštorné kruhový objezd, dále se tímto problematickým místem nezabývají, protože "město dále komunikuje o problému s Ředitelstvím silnci a dálnic"

» více

» více