Nápady pro BřeclavO projektu


Při vzniku projektu Nápady pro Břeclav jsme se částečně inspirovali u aktivit Městské zásahy, které v minulých letech proběhly např, v Brně, Jablonci, Bratislavě nebo Zlíně. Tyto projekty přinesly prostor, ve kterém se střetávaly nápady profesionálních architektů i prostých občanů na to, jak vylepšit své město - ať už drobným zásahem v podobě nového zábradlí nebo chybějící lavičky u frekventované zastávky, tak v podobě velkých a komplexních realizací, které by změnily tvář celého města.

Je to projekt, který umožňuje občanům hlásit drobné nedostatky v jejich městě - a pokud má dané město osvícené vedení, tak se nejen těmito podněty zabývá a řeší je, ale také občany aktivně k novým postřehům pobízí, protože tím dostává neocenitelnou zpětnou vazbu. Tato spolupráce tak může vést k čistějšímu, pohodlnějšímu nebo bezpečnějšímu městu.

Věříme, že Nápady pro Břeclav si z těchto typů projektů vzaly to dobré. 

Do mapy nápadů jsme přidali pár svých nápadů, kterými chceme ukázat, že víme kde město tlačí bota a kde potřebuje vylepšit. Tyto nápady korespondují s našimi programovými prioritami. Zároveň ale chceme dát slovo vám, obyvatelům Břeclavi, a ukázat tak, že naslouchání a otevřenost vůči vašim nápadům, názorům a podnětům bude základním znakem fungujícího vedení města.

Jen tam, kde spolu lidé o svém městě dokážou mluvit jako dobří sousedé, se dobře žije. Pojďme prostřednictvím Nápadů pro Břeclav otevřít dveře lepší Břeclavi!

Více o sdružení Mladí a Neklidní najdete na webu www.mladianeklidni.cz